Malý moment zpracovávám data...
Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1.Název
2.Důvod a způsob založení
3.Organizační struktura
4.Kontaktní spojení
5.Bankovní spojení pro platby (čísla účtů)
6.IČO
7.DIČ
8.Dokumenty
9.Žádosti o informace
10.Příjem žádostí a dalších podání
11.Opravné prostředky
12.Formuláře
13.Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14.Předpisy
15.Úhrady za poskytování informací
16.Licenční smlouvy
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
18.Informace poskytnuté na žádost.
19.Rejstříky
20.Zpracování osobních údajů
21.Přehled o obecním informačním systému
22.Územní plán