Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Železnice do Slap?

„Železnice ve Slapech……? Nic takového tady není a nikdy nebylo.“ To by byla nejspíše odpověď většiny obyvatel obce i jejich návštěvníků na otázku, zdali se dá do Slap dojet vlakem. Dnes víme, že nic takového možné není, ale nechybělo málo a na Slapskou přehradu jsme mohli z Prahy klidně jezdit vlakem a to po trati s profilem přímo horským.
Jak bylo již dříve řečeno  již od poloviny 20. let 20. století se poměrně vážně uvažovalo o výstavbě několika přehrad na Vltavě. Bylo předloženo několik rozdílných projektů, z nichž nejreálněji se jevila výstavba dvou tzv. „Štěchovických přehrad“ ve Svatojánských proudech. Mělo se jednat o 20,1 m vysokou přehradu nad Štěchovicemi a 51,4 m vysokou přehradu u Slap n./Vlt. Právě v souvislosti s výstavbou těchto dvou vodních děl byl současně řešen problém možnosti dopravy stavebního materiálu na obě staveniště. Již v únoru 1928 se na pražském ředitelství pro stavbu vodních cest sešli projektanti, aby řešili tuto ožehavou otázku. Vzhledem ke skutečnosti, že v té době byl středovltavský kraj, ač pouze 30 km od hlavního města, poměrně odříznutý od civilizace a tudíž stav místních komunikací byl pro dopravu skutečně velkého objemu materiálu nevhodný, padla myšlenka na výstavbu železniční vlečky.

Pro napojení vlečky na stávající železniční síť připadaly v úvahu stanice Měchenice a Davle. Uvažovalo se  výstavbě provizorní železniční tratě vedoucí po tělese povltavské silnice z Měchenic do Štěchovic. Ze Štěchovic měla trať pokračovat v poměrně složitých sklonových poměrech a 1 km dlouhým tunelem až na planinu k obcím Slapy a Přestavky.
Ideje štěchovicko-slapské vlečné dráhy se ujal železniční inženýr Miroslav Chlumecký, přednosta stavební správy pro vybudování pražských nádraží, a v letech 1929 – 30 vypracoval pro ředitelství vodních staveb podrobný projekt. Opustil návrh vést dráhu z Měchenic do Štěchovic po povltavské silnici a přiklonil se k variantě napojení vlečky přímo na nádraží v Davli.
V červnu a červenci 1930 byly firmou Köhler a Hervert započaty polní práce pro trasování trati. Trať měla odbočovat ze stanice Davle, náspem překonat zahrady sázavské a mostem 28 m dlouhým překonat Sázavu k Sekance, kterou měla protnout tunelem 55 m dlouhým. Další tunel 12 m dlouhý měla trať překonat u hostince Mandát a přes Šlemín se dostat na Brunšov, kde měla být vystavěna stanice 260 m dlouhá. Vltava zde měla být překročena mostem a kolem štěchovického kostela se dostat na Dolní Buk. Pod vrchy Kolna a Červená Hora byl vyprojektován tunel 1200 m dlouhý, vyúsťující u statku Záhoří u Slap. Trať měla být zakončena v obci Přestavlky, kde byla vyprojektována 260 m dlouhá koncová stanice. Náklady na stavbu této, vpravdě horské trati, byly propočítány na 20 000 000,- Kč. Po dobudování přehrad bylo počítáno s přeměnou trati na trať rekreační, sloužící ke snadnému přístupu široké veřejnosti do Středovltaví.
Bohužel v důsledku hospodářské krize a nevhodných geologických poměrů v místě uvažované přehrady  v říčním km. 151 u Slap bylo od stavby této přehrady upuštěno. Tím samozřejmě padla i myšlenka na zbudování této jistě smělé železniční trati. Pro stavbu přehrady ve Štěchovicích budované v letech 1937–1945 byla tedy nakonec skutečně použita doprava stavebního materiálu po silnici a vodě. Na staveniště  přehrady Slapské (nakonec postavené na zcela jiném místě než bylo původně zamýšleno) byla v letech 1949–1955 použita dvojice visutých nákladních lanovek.

Vzduch voda

Poslední komentáře

 • Omezení provozu na silnici č. II/102 - (rok 2020)

  Příspěvek odstraněn z důvodu přehnaného vulgarismu. Prosíme přispěvatele o zachováni standardu slušného ...

  Číst dále...

   
 • Masopust (29.2.2020)

  Zde. (https://slapy.rajce.idnes.cz/29.2.2020_masopust_ve_Slapech/) ( (https://slapy.rajce.idnes.cz/29.2.2020_masopust_ve_Slapech/ ...

  Číst dále...

   
 • Dopis od Družstva pro rekreační bydlení

  Tak se asi stalo to, co zde bylo pred deseti lety napsano. V katastru pozemku patricich se objevila plomba ...

  Číst dále...

Poslední inzeráty