Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Oprava komunikace k lipám

Oprava komunikace na pozemku parc. č. 151/1 v k.ú. Slapy nad Vltavou ( K Lipám ) byla provedena v souladu s plánem oprav komunikací, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 6 ze dne 31.5.2011. Do plánu oprav byla tato komunikace patřící do majetku obce zařazena, protože patří mezi nejvíce frekventované.
K opravě komunikace bylo přistoupeno vzhledem k jejímu stavu, který by v případě neprovedení opravy hrozil daleko rozsáhlejšími poruchami ( trhliny , výtluky a praskliny ). Provedená oprava má proto i preventivní charakter. Oprava byla provedena nanesením dvou vrstev: první vrstva - jednoduchý nátěr a druhé vrstva - kalový uzávěr Slurry seal. Takto provedená oprava prodlouží životnost komunikace až o 7 let při nesrovnatelně nižších nákladech než při provádění rekonstrukce klasickou metodou – tj. odfrézováním a položením nové živičné vrstvy.

Provedení opravy bylo spojeno s omezením jejího užívání, které bylo nezbytně nutné pro zpevnění jejího povrchu. Před položením druhé vrstvy sice komunikace vykazovala po několik dní zvýšenou prašnost, ale používáním komunikace v této době bylo za účelem dosažení kvalitnějšího povrchu pro položení vrstvy druhé. O omezení v užívání komunikace, o kterém nebylo možno občany informovat dříve, protože termín opravy byl sjednán v krátké době z důvodu uvolnění kapacitních možností zhotovitele. Občané bydlící v sousedství této komunikace byli osobně informováni starostou a místostarostou obce tak, aby mohli svá motorová vozidla zaparkovat v místech, která zůstala v době omezení provozu dostupná. Ostatní vozidla mohla k průjezdu v době omezení použít běžné dostupné komunikace. Za vzniklé komlikace se občanům omlouváme.
Dopravně technická opatření v tomto úseku účelové komunikace jsou připravovány.
Obec provádí opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků postupně. V loňském roce byly provedeny plánové opravy a rekonstrukce v hodnotě cca 800 000,- Kč. V letošním roce je na opravy komunikací v rozpočtu obce částka 1,200.000,- Kč. Provedenou opravou byla vyčerpána částka 267.000,- Kč.

Vzduch voda

Poslední komentáře

 • Pozor - Nebezpečný pes!

  Ono by k napadení barnyho hlavně ani nedošlo, kdyby byl pod vlivem majiteky že?

  Číst dále...

   
 • Pozor - Nebezpečný pes!

  Paní Charvaátová, omlouvám se za vyjádření, ale ty vaše bláboly se stále opakují. Jak jste zmínila, tři ...

  Číst dále...

   
 • Pozor - Nebezpečný pes!

  Pane Novák, máte oproti mě velkou výhodu. Určitě zde zmíněné ženy znáte, víte kde bydlí a nebude pro ...

  Číst dále...

Poslední inzeráty