Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Informovanost občanů - povinnost? volební slib? nutné zlo?

Jsem občankou Slap a celkem aktivně se zajímám o dění v obci. A tak mě napadlo, jak vlastně může člověk v naší obci přijít k informacím?
Velmi populárním a nejčastěji užívaným zdrojem informací je systém „Jedna paní povídala – dále jen JPP“. A díky tomuto veskrze modernímu informačnímu zdroji se můžeme dozvědět, např., že v obci bude golf a za chvíli, že zase nebude a nebo třeba co měl starosta k obědu. Systém JPP se šíří především v místních obchodech, autobusech a hospodách.
Další způsob již není zdaleka tak dobře dostupný pro každého. Jsou jím obecní internetové stránky. Píšu obecní, ačkoliv sama si nejsem dost dobře jistá, jsou-li to skutečně oficiální obecní stránky, nebo „jen“ záslužný čin místního nadšence. Proč si nejsem jistá? Inu proto, že ačkoliv na minulém zasedání zastupitelstva bylo řečeno, že oficiální jsou, v zápise o tom není ani zmínka a následně mi někteří zastupitelé sdělili, že si myslí, že oficiální nejsou, že je to soukromá aktivita našeho administrátora. Ať tak či tak, občan jež disponuje internetovým připojením má možnost se ze stránek ledacos dovědět. Velmi populární je zde fórum, kde občané mohou diskutovat. Ovšem pozor! Je to skutečně diskuse občanů. Kdyby měl někdo někdy pocit a pokusy se zde již objevily, že by se mohl na něco zeptat kompetentních osob, tedy zastupitelů, nemusí ztrácet čas a energii, jeho dotazy mu zodpovězeny nebudou. Jednak je to vyzkoušeno a jednak to bylo přímo řečeno na minulém zastupitelstvu. Zastupitelé jsou příliš zaneprázdněni a bojí se zneužití vlastní identity na internetu.
A tak tedy můžeme přejít k dalšímu slapskému informačnímu zdroji. A tím je jednání zastupitelstva. Jednání zastupitelstva, jak máme všichni v povědomí, je věcí veřejnou a kdyby někdo pochyboval může zalistovat zákonem o obcích. Jednání zastupitelstva musí v obci naší velikosti probíhat minimálně jedenkrát za tři měsíce. A tomu je v naší obci učiněno za dost. Na jednání zastupitelstva je občan oprávněn v řádné diskusi klást dotazy a zastupitelstvo by mu mělo kvalifikovaně a jednoznačně odpovědět. Občan má na jednání zastupitelstva možnost shledat, jak jím volený zastupitel hlasuje a pro příští volební období si udělat obrázek. Je jaksi principem demokracie samé, že občan volí své zástupce, kteří za něj rozhodují, ale je to zase jen občan, jehož demokratickou povinností je činnost jím zvolených zástupců kontrolovat. A to píšu i s tím vědomím, že mám určité tušení o tom, jak musí být práce zastupitele náročná, kolik vlastního volného času ji musí (nebo by měl) obětovat a s jakým nevděkem se kolikrát setká.
Zkrátka suma sumárum, je-li občan Slap žádostiv informací po místním dění, má čtyřikrát do roka šanci. Občan (stejně jako zastupitel) sice nemusí mít vždy v daný termín čas nebo se z jakýchkoliv jiných důvodů nemůže dostavit, jeho šance na relevantní informace se tím ovšem snižuje. A chybí-li, ze zápisu z jednání zastupitelstva se nedoví téměř nic.
Mnozí z nás však vědí, že naši zastupitelé jsou výkonnější než jim samotný zákon o obcích ukládá a scházejí se mnohem častěji. Za zavřenými dveřmi. A jak se dočítám z posledního zápisu zastupitelstva, žádost občana o přístup na toto jednání byla zamítnuta. A v tom já osobně vidím opravdu velký problém! Zastupitelé argumentují tak, že by jejich jednání nebylo tak efektivní, že by v přítomnosti občanů neudělali tolik práce a rovněž tvrdí, že tato pracovní jednání zastupitelstva nemusí být veřejná, protože se na nich nehlasuje. Pomineme-li fakt, že se někteří zastupitelé na minulém jednání zastupitelstva (míněno řádném, veřejném) opakovaně prořekli, že se na pracovních schůzkách hlasuje, nemůžeme pominout fakt druhý a to ten, že takovéto jednání znemožňuje občanovi jeho demokratickou výsadu, tedy kontrolovat a sledovat činnost jím zvolených zástupců. Dovolím si ocitovat jeden právní rozbor dané problematiky (zkráceno):
„Zákon o obcích ukládá, že jednání zastupitelstva je veřejné. Pojem jednání se v zásadě skládá z několika podstatných prvků. Jednání je tedy charakterizováno: společnou přítomností členů zastupitelstva, projednáváním (tj. vyměňováním si názorů, kladení otázek a odpovídáním) určitého bodu programu předkládáním návrhů k usnesení a k dalšímu postupu hlasováním o usnesení a dalším postupu.Jakmile se jakýmkoliv způsobem dosáhne toho, že jeden z těchto prvků jednání zastupitelstva se odehrává tak, že není veřejný, pak jde o porušení zákonné povinnosti konat jednání veřejně.
Veřejným jednáním je pouze tehdy, pokud veřejně probíhají VŠECHNY prvky jednání. Lze dovodit, že jakmile se někde pod jakoukoli zástěrkou koná jednání, které má výše uvedené znaky, pak jde o řádné jednání zastupitelstva. Konání jakéhokoliv "pracovního" či "neoficiálního" jednání zastupitelstva je protizákonné. Pokud např. starosta svolá členy zastupitelstva do hospody a projednává tam s nimi agendu příslušející zastupitelstvu, aby posléze na oficiálním jednání zastupitelstva tyto věci byly již jen odhlasovány, jde o brutální porušení zákona, jeho obcházení a samozřejmě i zneužití postavení veřejného činitele.
Obecní zastupitelstvo nemůže a nesmí konat žádná neveřejná zasedání. Maskovat takovou praxi jiným slovním popisem (setkání členů zastupitelstva, odborný seminář apod.) nemá právní relevanci. O zasedání zastupitelstva jde, pokud splňuje podstatné znaky jednání zastupitelstva. Nemůže být rozhodující, že se na tomto „neveřejném zasedání“ nehlasuje. Hlasování je jen jedním ze završujících prvků jednání, ne však určujícím.
Uvědomuji si, že jiný právník bude mít jiný právní výklad této problematiky a je potom skutečně až záležitostí kontrolních orgánů, aby zjistili, kde je pravda. Doufám, že tato citace Ing. Mgr. Oldřicha Kužílka, mmj. spoluautora zákona o veřejném přístupu k informacím, povede u těch zastupitelů, kteří považují občanovu touhu po souvislých informacích, za pouhou potměšilost a zlomyslnost, k zamyšlení. K zamyšlení o tom, že jejich jakkoliv nevděčná práce je v prvé řadě prací veřejnou.
A poslední zdroj informací, o kterém vím. Můžete si kdykoliv sjednat schůzku se starostou obce a snad i jiným členem zastupitelstva a můžete se ptát. No a pak potkám jiného zastupitele a ten mi řekne jiný názor než má starosta ke stejnému tématu. Proboha, ale to mám jako občan obíhat všechny zastupitele, abych se dozvěděla, kdo jaké zaujímá stanovisko? I kdybych snad měla na všechny kontakt, tak to opravdu ne. Ale jak se mám potom dozvědět koho příště volit? Zase jen z volebních letáků, které budou mimo jiné slibovat informovanost občanů? Anebo se mám spokojit s výrokem: „Ale volby jsou ještě daleko.“?
Suma sumárum. Nejsem spokojená s mírou informovanosti občanů na Slapech. Jako první krok oficiálním dopisem požádám o možnost účastnit se tzv. pracovních schůzek zastupitelstva. Je tu snad někdo, kdo sdílí podobný názor jako já a hodlá se přidat?

Vzduch voda

Poslední komentáře

 • Helena Fedievová přezdívaná Vltavěnka

  Jezdila jsem do Slap k babičce a v létě jsme často byli na Ždáni. Vltavěnku si pamatuji když vybírala ...

  Číst dále...

   
 • Helena Fedievová přezdívaná Vltavěnka

  krásná vzpominka na mladi, ja jezsil na Zdan cca od 64roku a csto jsme ji tam vidavali

  Číst dále...

   
 • Na kole ze Slap do údolí Kocáby

  Děkuji za zajímavý tip na výlet. Není to pro cyklisty typu Třeboňsko. Jeli jsme z Nového Knína ...

  Číst dále...

Poslední inzeráty