Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Vzdělávací koncepce

V 1. a 2.  ročníku se vyučuje dle našeho vytvořeného školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program „Fryntova škola“
Charakteristika školního vzdělávacího programu
Pojetí školního vzdělávacího programu
Náš školní vzdělávací program vychází z filozofie našeho pojetí vzdělávání dětí: navazujeme na výchovu v rodině a na předškolní vzdělávání, poznáváme, respektujeme a rozvíjíme individuální potřeby, možnosti a zájmy každého žáka včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Naší prioritou je učení spojené s činnostmi a reálným životem, které žáky motivuje k dalšímu učení a vede je k hledání, tvorbě a poznání, objevování a nalézání vhodných cest řešení problémů na základě vlastního prožitku. Tyto cesty je vedou k aktivnímu přístupu k životu, k sebeuspokojení a k sebeúctě. 

Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program „Fryntova škola“ vychází z koncepce vzdělávání na málotřídních školách, kterou realizujeme a zdokonalujeme více než deset let. Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na mezilidské vztahy, komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Dále klademe důraz na propojení výchovy a vzdělávání, chápeme ho jako ucelený proces, který jako jediný je schopen utvářet lidskou osobnost. Neméně důležitým cílem je pro nás odpovědnost za současnost a budoucnost vycházející z tradic regionu i celé země (znát své kořeny ). Vytvářet potřebu u žáků projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Motivujeme žáky k osvojování strategií pro celoživotní učení. Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, experimentování, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Žáky učíme aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný.
Od 3. – 5. ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/ 96-2.

Mateřská škola pracuje dle svého vytvořeného Školního vzdělávacího programu.

Vzduch voda

Poslední komentáře

 • Demonstrace (16.12.2019)

  4. Nemyslím, že jde o živnost. Naznačujete, že protesty jsou výsledkem nějakých černých toků peněz. Znám ...

  Číst dále...

   
 • Demonstrace (16.12.2019)

  1. voláte tedy po transparentním financování a zároveň říkáte, že nic nebudete považovat za transparentní.

  Číst dále...

   
 • Demonstrace (16.12.2019)

  MCHD děkuji za snahu o odpovědi.Budu stručný. 1.Dokud existují hotové peníze a z toho plynoucí různé ...

  Číst dále...

Poslední inzeráty